1. Ovim se Općim uvjetima uređuju opći uvjeti korištenja kao usluge pružene korisniku od strane trgovačkog društva STZ d.o.o. A.B. Šimića 12, 21000 Split, OIB: 48945897803 temeljem Ugovora zaključenog između korisnika i trgovačkog društva STZ d.o.o. A.B. Šimića 12, 21000 Split, OIB: 48945897803.

2. Pod pojmom korisnika podrazumijeva se svaka pravna ili fizička osoba koja posredno ili neposredno koristi usluge STZ d.o.o. A.B. Šimića 12, 21000 Split, OIB: 48945897803.

3. Suradnjom sa STZ d.o.o. te korištenje usluga STZ d.o.o. putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

4. Korisnik potvrđuje da STZ d.o.o. ne utječe na bilo koji način na kreiranje, filtriranje, pribavljanje i distribuiranje sadržaja koji se koriste, te nema nadzor nad izvorom navedenih sadržaja. 5. Korištenjem usluga korisnik prihvaća, prima na znanje i upoznat je da STZ d.o.o. ne snosi i neće snositi ikakvu odgovornost za bilo kakve sadržaje (u vidu tekstova, slika, web stranica, itd.) koji se oglašavaju na našim stranicama.

6. Korištenjem usluga STZ d.o.o. korisnik prihvaća svoju isključivu odgovornost za sve sadržaje (u vidu tekstova, slika, web stranica, itd.) koje oglašava korištenjem naših stranica.

7. Korisnik je suglasan da će odmah, bez odlaganja, po saznanju za bilo kakve sadržaje koji bi bili protivni pozitivnim zakonskim propisima ili bi mogli značiti kršenje ugovora, obavijestiti o istome STZ d.o.o. koji su ovlašteni takve sadržaje bez odlaganja ili suglasnosti ikoje ugovorne strane, eliminirati iz sustava. Ukoliko je dvojbeno da li neki sadržaj spada pod one protivne pozitivnim zakonskim propisima, ugovorne strane odnosno korisnik su suglasne da je STZ d.o.o. ovlašten sam procijeniti da li je takav sadržaj protivan pozitivnim zakonskim propisima ili ne, te ukloniti takav sadržaj, čime se korisnik unaprijed odriče ikakvih zahtjeva spram STZ d.o.o. koji bi bili ugovorne ili izvan ugovorne, građanskopravne ili kaznenopravne naravi.

8. Korisnik je suglasan da je STZ d.o.o. ovlašten po saznanju o oglašavanju bilo kakvih sadržaja koji bi i bili protivni pozitivnim zakonskim propisima do kojih je saznanja došao na drugi način nego je predviđeno u točki 7. ovih uvjeta sam, bez ikakvog daljnjeg odobrenja ili suglasnosti ikoje strane, ukloniti predmetne sadržaje iz sustava pružanja usluga. Ukoliko je dvojbeno da li neki sadržaj spada pod one protivne pozitivnim zakonskim propisima, ugovorne strane odnosno korisnik su suglasne da je Tehnet d.o.o. ovlašten sam procijeniti da li je takav sadržaj protivan pozitivnim zakonskim propisima ili ne, te ukloniti takav sadržaj, čime se korisnik unaprijed odriče ikakvih zahtjeva spram STZ d.o.o. koji bi bili ugovorne ili izvan ugovorne, građanskopravne ili kaznenopravne naravi.

9. Korisnik ovim putem prihvaća da STZ d.o.o. neće participirati u bilo kakvoj odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje stranica i za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja iste, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja iste.

10.Cijene proizvoda iskazane su u eurima i hrvatskim kunama te ne sadrže PDV. Uvjeti plaćanja, cijene i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave. Trudimo se dati što točnije informacije. Unatoč tome, ne možemo jamčiti da su svi navedeni podaci i slike u potpunosti točni. Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem maila: prodaja@stz.com.hr

Prodavatelj se obavezuje zaštititi osobne podatke Kupca na način da prikuplja samo podatke koji su nužni za ispunjenje naših obveza prema Kupcu. Podaci su dostupni samo operaterima web shopa Prodavatelja.